Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

CHEMIA na POLA - Zadania na kwiecień. Zachęcamydo rozwiązywania.

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I i II o profilu biologiczno – chemicznym.
2. Uczestnictwo w konkursie polega na systematycznym comiesięcznym rozwiązywaniu zadań.
3. Na początku każdego miesiąca będą publikowane zadania miesiąca dla klas I i II. Polecenia należy przepisać na podpisaną kartkę A4, zadania rozwiązać i oddać nauczycielowi prowadzącemu szkolny konkurs chemiczny.
4. Zadania należy oddać do końca danego miesiąca. Prace dostarczone po upływie terminu nie będą sprawdzane.
5. Za każde zadanie uczeń może otrzymać 1, 2 lub 3 pkt. W zadaniach uczeń powinien przedstawić cały tok rozumowania.
6. Nauczyciel prowadzący konkurs sprawdza pracę i przyznaje odpowiednie punkty za każde zadanie. Pod koniec roku szkolnego punkty zostają podliczone. Tytuł Laureata otrzymują uczniowie z największą liczbą punktów na każdym poziomie klas.
7. Szkolnym organizatorem konkursu jest Anna Hoffmann - Rothe.

Kwiecień  klasy 1    klasy 2

21 marca 2019 r. odbędzie się wywiadówka według następującego harmonogramu:

15:45 - zebranie Rady Rodziców

16.00 - 17.00 premiera spektaklu "MASZYNA DO LICZENIA", w którym główne role grają nasi uczniowie - Wasze dzieci

17.00 - 17.30 - spotkania z wychowawcami klas

17.30 - 18.30 - konsultacje indywidualne   

Przydział sal

maszyna do liczenia 1

plakatk

Chemia na Pola - prezentujemy zadania na marzec:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła