Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

DRODZY MATURZYŚCI!
Specjalnie dla Was garść najważniejszych informacji związanych z pisemnym egzaminem maturalnym:
1. Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9.00 lub 14.00. Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie odpowiednio na godz. 8.00 lub 13.00.
2. Na salę egzaminacyjną będziecie wpuszczani w kolejności alfabetycznej po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Następnie losujecie numery stolików, przy których będziecie pracować i podpisujecie się na liście zdających.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń.. Urządzenia będziecie mogli zdeponować u osób z zespołu nadzorującego przebieg egzaminu. Każde urządzenie zostanie opisane i przekazane do sekretariatu szkolnego.
4. Do sali egzaminacyjnej możecie wnieść:
a) długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – wykonujecie długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Przybory wymienione w komunikacie dla zdających egzamin maturalny znajdują się na stronie 3 kliknij
b) małą butelkę wody; podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
5. W czasie trwania egzaminu maturalnego nie opuszczacie sali egzaminacyjnej.
6. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Taką potrzebę sygnalizujecie przez podniesienie ręki.
7. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na Wasze pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
8. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje Was o czasie pozostałym do zakończenia pracy. W przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.
9. Jeśli ukończycie pracę przed wyznaczonym czasem, zgłoście to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdzi kompletność materiałów.
10. Opuszczając salę nie zakłócajcie pracy pozostałym piszącym.
11. W tak ważnym dniu egzaminu dojrzałości zadbajcie o odpowiedni, elegancki strój.

Wszystkim życzymy połamania piór i takich wyników, które otworzą Wam drogę na wymarzone kierunki studiów.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Liceum na Pola.

matura matematyka podstawowa

Uwaga uczniowie klas pierwszych i drugich!

W związku z egzaminem maturalnym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w dniach 6, 7, i 8 maja 2019 r. w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych. Do szkoły wracacie w czwartek 9 maja 2019 r. 

Przypominamy, że od 29.04.2019 r. obowiązuje nowy plan lekcji. Prosimy także o bieżące sprawdzanie zastepstw na naszej szkolnej stronie.

Serdecznie zapraszamy na zakończenie roku szkolnego w piątek 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00 w auli szkolnej. Rozdanie świadectw odbędzie się w wyznaczonych salach:

klasa 3A - s. 27

klasa 3B - s. 50

klasa 3C - s. 49

klasa 3D - s. 36

klasa 3E - s. 60

klasa 3F - s. 57

lo

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

brazowa

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła